ذخیره سازی یخ فرایندی است که با استفاده از یک چیلر و یا یک سامانه تبرید در ساعات غیره پیک مصرف برق نسبت به تولید یخ اقدام و درهنگام اوج مصرف به عنوان یک قسمت از نیاز بار برودتی مورد استفاده  قرارمی گیرد. ایس بانک  شامل یک مخزن ذخیره عایق شده به همراه یک مبدل حرارتی مارپیچ فولادی و یک سامانه هم زن اکسیژنی می باشد. مخزن پر آب این سامانه توسط یک سیال خنک کننده مانند فریون، آمونیاک و یا گلگون خنک می شود.  در این فرایند  آب  اطراف  لوله به آرامی بر روی لوله شروع به یخ زدن می کند. به مرور زمان ضخامت این یخ افزایش می یابد، معمولا مقدار ضخامت این یخ توسط یک حسگر کنترل می شود .

همانطورکه قبلا به آن اشاره داشتیم  در سامانه های آیس بانک در هنگام پیک و اوج مصرف برق  می توان با عبوردادن  آب چیلر از داخل انبار انباشته از یخ این سامانه مقداری و یا حتی در شرایطی  خاص بارکامل برودتی را تامین کرد. جهت افزایش راندمان، این سامانه  معمولا مجهز به سامانه هم زن اکسیژنی می باشد که با  رها و آزاد کردن اکسیژن از کف باعث افزایش راندمان  می شود . عایق کاری خوب و کامل و بدون نقص بی شک باعث کاهش اتلاف حرارتی در این سامانه خواهد شد.