در شرایط حاضر ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از شاخص ترین عوامل رسیدن به رشد و توسعه در سازمان ها محسوب می شود. به گونه ای که توسعه جوامع به میزان بسیار زیادی به نحوه و میزان ارتباط و همکاری میان این دو نهاد وابسته شده است. بدیهی است دانشگاه و صنعت نیاز متقابل به هم دارند.

صنایع برودتی ملکی (سرماسل) در راستای این هدف با مراکز پژوهشی دانشگاهی و اساتید محترم و شرکت های دانش بنیان جهت همکاری و کمک برای تامین مالی امور پژوهشی و نوآوری به منظور صنعتی سازی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی را اعلام می دارد. خواهشمند است جهت همکاری با شماره ۴۴۶۳۳۸۰۷ تماس حاصل فرمائید.

آدرس ایمیل شرکت :    info@maleki-indco.com

کارآموزی : 

پذیرش دوره های کارآموزی دانشجویان از دانشگاه ها

صنایع برودتی ملکی آمادگی خود را در جهت پذیرش کارآموز در راستای پیشرفت علم و صنعت و تحقق اهداف خود اعلام میدارد.

علی حاتمی نیا دانشجو کارشناسی مکانیک دانشگاه دزفول

خانم هیوا هرمزی دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

آقای محمد حسین محبی پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

آقای تحریری دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای سعید صدیق دانشجوی مقطع کارشناسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای علی نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خوارزمی

آقای امیرعلی دیلمی پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خوارزمی

آقای محمد احدی نژاد دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه تهران

آقای میلاد جاهد دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه تهران

خانم مریم محجوب دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

خانم ستوده السادات فریدن پور دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر