حضور صنایع برودتی ملکی در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران ۹۶