امروزه قدرت رقابت پذیری یک کسب و کار توان و ظرفیت خلاقیت و نوآوری در آن کسب و کار می باشد. صنایع برودتی ملکی (سرماسل) در راستای این هدف با تمرکز بر گسترش کمی و کیفی فعالیت های تحقیق و توسعه و شناسایی آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و تکنولوژی روز دنیا مبتنی بر خلاقیت و نوآوری در صنعت سیستم های تهویه و تبرید و عینیت بخشیدن به آنها کوشا بوده است.