میدانیم که یکی از یکاهای اندازه گیری جرم، تن می باشد و نیز میدانیم این واحد در سیستم های مختلف اندازه گیری تعاریف گوناگونی دارد، این مقدار در سیستم متریک برابر با ۱۰۰۰ کیلوگرم است. دو بیان دیگر، که در تعریف میزان تن به کار میرود، یکی تن بزرگ (انگلیسی) برابر با ۲۲۴۰ پوند (۱۰۱۶کیلوگرم) و دیگری تن کوچک (آمریکایی) برابر با ۲۰۰۰پوند (۹۰۷ کیلوگرم) میباشد.

اما در تعریف تن تبرید که در تاسیسات برودتی ساختمان ها استفاده میشود باید گفت که واحد استاندارد تبرید، تن تبرید(با نماد علمی RT) میباشد که یک تن تبرید عبارت است مقدار گرمایی که یک تن (تن کوچک۹۰۷ کیلوگرم، بر خلاف تصور خیلی ها که این میزان را همان ۱۰۰۰ کیلو گرم در نظر میگیرند) یخ با دمای صفر درجه سانتیگراد در یک شبانه روز جذب می کند تا تمام آن به آب صفر درجه سانتیگراد تبدیل شود.

در کشور ایران با توجه به رایج بودن یکاهای سیستم بین المللی(SI) میزان معادل تن تبریدی که در صنعت به کار می رود بر اساس واحد کیلو وات است که این مقدار برابر با ۳.۵ کیلو وات میباشد.

در ادامه‌ی این مقاله برای داشتن میزان معادل تن تبرید در تمامی سیستم های اندازه گیری رایج، در یکجا و جلب اطمینان مهندسین و دانشجویان به اعداد ذکر شده در این مقاله تصمیم بر آن گرفتیم تا با انجام محاسبات و با بیانی ساده، علمی و دقیق به شرح کامل یکای تن تبرید در سیستم های اندازه گیری رایج در صنعت بپردازیم.

با توجه به اینکه گرمای نهان ذوب یخ در سیستم های مختلف برابر با ۱۴۴ بی تی یو بر پوند و یا ۳۳۵ کیلو ژول بر کیلو گرم و یا ۸۰ کیلو کالری بر کیلو گرم مبیاشد پس داریم:

این مقدار گرما در سیستم انگلیسی بازای هر تن تبرید برابر است با:

RT = (144 Btu ⁄ lbm ˟ ۲۰۰۰ lbm ) / (24 hr) = 12000 Btu / hr

در سیستم بین المللی(SI) این مقدار برای هر تن تبرید برابر خواهد بود با:

RT = ( 335 KJ ⁄ Kg ˟ ۹۰۷.۱۸ Kg ) / (24 ˟ ۳۶۰۰ S) = 3.517 KJ / S = 3.517 KW

در سیستم متریک این مقدار برابر خواهد بود با:

RT = (80 Kcal ⁄ Kg˟ ۹۰۷.۱۸ Kg ) / (24 hr ) = 3024 Kcal / hr

به صورت خلاصه برای هر تن تبرید داریم:

RT = 12000 Btu / hr= 3.517 KW = 3024 Kcal / hr

و اما نحوه‌ی چگونگی انتخابی صحیح چیلری مناسب برای ساختمان و یا برج خودمان، در تشریح این موضوع باید گفت که برای مثال با توجه به اقلیم آب و هوایی شهر تهران برای تامین سرمایش مطلوب هر متر مربع با تکیه بر مفاهیمی تجربی نیاز به ۰.۰۳۳ تن تبرید میباشد.