صنایع برودتی ملکی با رویکرد توسعه و بهبود مستمر در جهت طرح توسعه سازمانی و تکمیل نیروهای انسانی خود، از علاقه مندان واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید:

  • مهندس برق دارای مدرک حداقل لیسانس آشنا به نرم افزارهای PLC , Eplan
  • مهندس صنایع دارای مدرک حداقل لیسانس آشنا به مفاهیم کنترل پروژه، کنترل موجودی و نرم افزارهای MSP, Primavera
  • پرسنل فنی دارای مدرک حداقل دیپلم آشنا به جوشکاری، خم کاری، و تکنسین برق آشنا به سیستم های برودتی و تهویه مطبوع
  • کادر امور اداری دارای حداقل مدرک لیسانس، آشنا زبان انگلیسی و نرم افزار Office
  • کارشناس امور بازرگانی و بازاریابی داخلی و خارجی

لطفاً در صورت تمایل به استخدام در هر یک از فرصتهای شغلی، فرم استخدامی را تکمیل و به آدرس ایمیل  Rezume@maleki-

indco.com ارسال نمایید.