واحد فروش :   

جناب آقای مهندس مهدی یوسفی

ارتباط با واحد فروش تهویه مطبوع صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : Yousefi@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۶ داخلی ۱۰۳

رزومه علمی

واحد بازرگانی :  

سرکار خانم مهندس باقرزاده

ارتباط با واحد بازرگانی صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : Bagherzadeh@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۶ داخلی ۱۱۵

واحد برق و PLC :

جناب آقای مهندس آرمان زینلی

ارتباط با واحد برق و PLC صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : info@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۷ داخلی ۱۰۳

واحد خدمات پس از فروش :

سرکار خانم مهندس معصومه تاج میری

ارتباط با واحد خدمات پس از فروش صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : info@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۶ داخلی ۱۱۰