واحد فروش :   

جناب آقای مهندس مهدی یوسفی

ارتباط با واحد فروش تهویه مطبوع صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : Yousefi@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۶ داخلی ۱۰۳

رزومه علمی

واحد بازرگانی :  

سرکار خانم مهندس باقرزاده

ارتباط با واحد بازرگانی صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : Bagherzadeh@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۶ داخلی ۱۱۵

واحد طراحی :

جناب آقای مهندس خان آرمویی

ارتباط با واحد طراحی فنی و مهندسی صنایع برودتی ملکی

از طریق ایمیل : khanarmoei@maleki-indco.com

از طریق تلفن : ۴۴۶۳۳۸۰۶ داخلی ۱۰۶