در چيلرهاي تراكمي گاز ابتدا توسط كمپرسور، متراكم مي گردد. اين گاز سپس به كندانسور وارد شده توسط آب يا هواي محيط، خنك شده و به مايع تبديل مي گردد اين مايع با عبور از شير انبساط يا لوله موئين وارد خنك كننده (اواپراتور) مي شود كه در فشار كمتري قرار دارد اين كاهش فشار باعث تبخير مايع گرديده و در نتيجه مايع سرد كننده با گرفتن حرارت نهان تبخير خود از محيط خنك كننده، باعث ايجاد برودت در موادي كه با قسمت خنك كننده در ارتباطند مي گردد. سپس گاز ناشي از تبخير، به كمپرسور منتقل مي شود با عبور بخار با سرعت در يك مسير هواي كندانسور مكيده مي شود. خلاء در كندانسور به علت تبديل بخار به آب و اختلاف حجم بين بخار و آب ايجاد مي گردد.

صنایع برودتی ملکی آماده ی تعمیر ، نگهداری ، سرویس و بهینه سازی انواع چیلر در مجتمع های مسکونی و اداری می باشد برای مشاوره سرویس و نگهداری چیلر خود با ۴۴۶۳۳۸۰۷ واحد فنی مهندسی تماس حاصل فرمایید.