کمپرسور وسیله ای است که نمونه ای را در حالت گازی کمپرس (فشرده) می کند و حجم آن را کاهش می دهد، بنابراین فشار و دمای آن افزایش می یابد.

طبقه بندی کمپرسورها (مطابق با روش کارکرد)

کمپرسورها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱-کمپرسورهای جابجایی مثبت(Positive displacement type)

۲-کمپرسورهای دینامیکی-چرخشی roto-dynamic type))

دسته اول شامل :

کمپرسورهای سیلندر پیستونی (رفت و برگشتی) reciprocating type

کمپرسورهای تیغه ثابت Stationary Vane type

کمپرسورهای اسکرال Scroll Compressor

کمپرسورهای اسکرو Screw Compressor

کمپرسورهای مداریCompressor  Orbital

دسته دوم شامل :

کمپرسورهای سانترفیوژ Centrifugal Compressor

کمپرسورهای سانترفیوژ نوع جریان محوری Centrifugal axial flow type

طبقه بندی کمپرسورها براساس قرارگیری موتور

کمپرسور باز (اپن) open type compressor

اصلی ترین مشخصه کمپرسورهای باز این است که موتور در محفظه ای جداگانه قرار دارد و موتور وکمپرسور از طریق کوپلینگ و یا تسمه به یکدیگر متصل هستند.

کمپرسور نیمه بسته(سمی هرمتیک) Semi-hermetic compressor

پوسته این کمپرسورها کاملا بسته نیست و با پیچ مونتاژ شده و امکان تعمیر و دسترسی به قطعات وجود دارد. این کمپرسورها از کمپرسورهای هرمتیک گرانتر هستند.

کمپرسورهای بسته (هرمتیک) hermetic compressor

حوزینگ این کمپرسورها کاملا بسته است و این کمپرسورها معمولا از ۲ قسمت لوله ای مانند تشکیل شده اند که جوشکاری شده است بنابراین امکان تعمیر آسان این کمپرسورها وجود ندارد و قیمت این کمپرسورها پایین است و در ظرفیت ۵۰ اسب وجود ندارد.