مزیت و ویژگی های محصولات و خدمات، ما را به عنوان یک تولید کننده برتر سیستم های برودتی و تهویه مطبوع در اذهان مشتریان بالقوه قرار داده است.

سردخانه نگهداری دارو

سردخانه نگهداری گوشت و ماهی

تهویه مطبوع بیمارستانی

تهویه مطبوع مسکونی

سردخانه نگهداری لبنیات

سردخانه نگهداری میوه و سبزیجات

تهویه مطبوع پاساژهای تجاری

تهویه مطبوع اداری