حضور صنایع برودتی ملکی در اولین نمایشگاه محصولات پروتینی حلال و صنایع وابسته

signature-logoall

حضور صنایع برودتی ملکی در اولین نمایشگاه محصولات پروتینی حلال و صنایع وابسته از مورخ 15 الی 18 آبان سال 95 سالن 15 غرفه صنایع برودتی ملکی میزبان شما عزیزان می باشد .