سرویس خدماتSarmacell  موافقت نامه سرویس مراقبت و نگهداری پیشگیرانه برای تمامی سیستم های برودتی و تهویه مطبوع و متعلقات را ارائه می دهد.

هر توافق نامه بر اساس بودجه و نیازهای عملکردی شما طراحی می شود و می تواند  شامل نگهداری پیشگیرانه برای حفظ عملکرد تجهیزات وهمچنین خدمات نگهداری پیشگیرانه برای تشخیص مشکلات بالقوه قبل از اینکه زیان مالی اتفاق بیفتد باشد.

توافق نامه های سرویس خدمات Sarmacell به شما در موارد زیر کمک می کند:

·        حفظ کارآیی و اطمینان از تمامی تجهیزات

·      به حداقل رساندن  زمان از کارافتادگی ، هزینه تعمیرات و از کار افتادگی

گزینه های سرویس توافق نامه شامل:

·        بازرسی و ارائه گزارش

·        بازرسی با تنظیمات فصلی و نگهداری پیشگیرانه

مراقبت و نگهداری چیلر، برج های خنک کننده، کمپرسورها، پکیج یونیت و …..

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.